Тест: D:\Университет НМУ Богомольца\3 Курс\Тести\нова\ФХ_3_курс\Модуль_2\ПМК_2_укр.mtf 2 страница

2) Калій хромат, аргентум нітрат

3) Аргентум нітрат, амоній тіоціанат

4) Амоній тіоціанат, калій хромат

5) Ферум(ІІІ) амоній сульфат, арґентум нітрат

Задание # 61

Вопрос:

Провізор-аналітик аптеки проводить кількісне визначення гексаметилентетраміну у розчині аргентометричним методом за Фольгардом. З цією метою він має використати в ролі індикатора розчин:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) Натрій еозинату

2) Калій хромату

3) Амоній тіоціанату

4) Ферум(ІІІ) амоній сульфату

5) Флуоресцеїну

Задание # 62

Вопрос:

Гексаметилентетрамін застосовують у медичній практиці як засіб:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) Снодійний, седативний

2) Антисептичний, дезинфікуючий, антидот при отруєннях важкими металами

3) Відхаркувальний, блювотний

4) Для інгаляційного наркозу

5) Сечогінний, протизапальний

Задание # 63

Вопрос:

Для ідентифікації хлоралгідрату провізор-аналітик до розчину субстанції додав розчину натрію гідроксиду, а потім реактиву Толленса. Який аналітичний ефект цієї реакції?

Выберите один из Тест: D:\Университет НМУ Богомольца\3 Курс\Тести\нова\ФХ_3_курс\Модуль_2\ПМК_2_укр.mtf 2 страница 5 вариантов ответа:

1) Помутніння розчину

2) Утворення чорного осаду

3) Утворення білого сирнистого осаду

4) Помутніння розчину і запах амоніаку

5) Запах хлороформу

Задание # 64

Вопрос:

Провізор-аналітик проводить кількісне визначення хлоралгідрату методом алкаліметрії (зворотне титрувавння), використовуючи як індикатор розчин:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) Натрій еозинату

2) Калій хромату

3) Фенолфталеїну

4) Ферум(ІІІ) амоній сульфату

5) Флуоресцеїну

Задание # 65

Вопрос:

Катіон Калію в калію ацетаті провізор-аналітик може ідентифікувати, використовуючи такі реактиви:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) Амонію оксалат, нінгідрин

2) Кислоту сульфатну, цинк-уранілацетат

3) Кислоту тартратну, натрію гексанітрокобальтат

4) Натрію нітропрусид, реактив Несслера

5) Цинку сульфат, барію хлорид

Задание # 66

Вопрос:

Фармакопейним методом кількісного визначення кальцію глюконату є:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) Пряма комплексонометрія

2) Зворотна комплексонометрія

3) Алкаліметрія

4) Ацидиметрія

5) Йодометрія

Задание # 67

Вопрос:

При ідентифікації цитрат-іону в препараті Тест: D:\Университет НМУ Богомольца\3 Курс\Тести\нова\ФХ_3_курс\Модуль_2\ПМК_2_укр.mtf 2 страница натрію цитрату за допомогою розчину кальцій хлориду провізор-аналітик повинен дотримуватись таких умов проведення реакції:Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) Додавання каталізатора калій броміду

2) Використання водно-спиртового розчину

3) Ретельне перемішування розчину

4) Охолодження розчину

5) Кип’ятіння розчину

Задание # 68

Вопрос:

Натрію цитрат застосовують у медичній практиці як засіб:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) Відхаркувальний

2) Для запобігання зсідання крові

3) Для посилення зсідання крові

4) Протизапальний

5) Антисептичний

Задание # 69

Вопрос:

Кількісне визначення калій ацетату, згідно вимог ДФУ (доповн. 1), проводять методом:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) Йодометрії

2) Перманганатометрії

3) Алкаліметрії в неводному середовищі

4) Ацидиметрії в неводному середовищі

5) Алкаліметрії в водному середовищі

Задание # 70

Вопрос:

Для виявлення лактат-йону в субстанції кальцію лактат провізор-аналітик використає такі реактиви:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) Кислоту Тест: D:\Университет НМУ Богомольца\3 Курс\Тести\нова\ФХ_3_курс\Модуль_2\ПМК_2_укр.mtf 2 страница хлоридну, хлороформ

2) Розчин формальдегіду, кислоту сульфатну

3) Калій перманганат, кислоту сульфатну

4) Резорцин, кислоту ацетатну

5) Хлоралгідрат, хлороформ

Задание # 71

Вопрос:

Лактат-іон, на відміну від інших іонів карбонових кислот, дає позитивну реакцію в сульфатнокислому середовищі при взаємодії з:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) Розчином натрію нітриту

2) Розчином кислоти бензоатної

3) Реактивом Фелінга

4) Розчином калій перманганату

5) Кислотою сульфатною

Задание # 72

Вопрос:

Хімік-аналітик фармацевтичного підприємства при проведенні реакцій ідентифікації калію ацетату вніс кілька кристалів субстанції в безбарвне полум’я пальника. Яке забарвлення полум’я він при цьому спостерігає?

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) Жовте

2) Зелене

3) Синє

4) Фіолетове

5) Червоне

Задание # 73

Вопрос:

Для ідентифікації катіонів Натрію у субстанції натрію оксибутирату провізор-аналітик використає такий реактив:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) Натрій гексанітрокобальтат

2) Калій гексагідроксистибат

3) Тартратну кислоту

4) Гліоксальгідроксианіл

5) Барій хлорид

Задание Тест: D:\Университет НМУ Богомольца\3 Курс\Тести\нова\ФХ_3_курс\Модуль_2\ПМК_2_укр.mtf 2 страница # 74

Вопрос:

Для кількісного визначення натрію оксибутирату провізор-аналітик використає метод:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) Алкаліметрії в неводному середовищі

2) Ацидиметрії в неводному середовищі

3) Перманганатометрії

4) Аргентометрії, метод Мора

5) Аргентометрії, метод Фольгарда

Задание # 75

Вопрос:

При ідентифікації цитрат-іону в препараті натрію цитрат, згідно вимог ДФУ, додають розчин KMnO4 в середовищі H2SO4 до його знебарвлення. Продуктом перетворення цитратної кислоти є:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) Пропанол

2) Вуглекислий газ

3) Етанол

4) Ацетон

5) Ацетальдегід

Задание # 76

Вопрос:

При дослідженні доброякісності кальцію лактату хімік-лаборант використав реакцію взаємодії з розчином гексаціаноферату (ІІ) калію в середовищі амоній хлориду. Який аналітичний ефект даної реакції?

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) Утворення жовтого осаду

2) Виділення бульбашок газу

3) Утворення білого осаду

4) Поява зеленого забарвлення

5) Утворення Тест: D:\Университет НМУ Богомольца\3 Курс\Тести\нова\ФХ_3_курс\Модуль_2\ПМК_2_укр.mtf 2 страница чорного осаду

Задание # 77

Вопрос:

Для виявлення ацетат-йону в субстанції калію ацетат можна використати такі реактиви:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) Етанол, конц. сульфатна кислота

2) Формальдегід, резорцин

3) Етанол, кислота хлоридна розведена

4) Форміатна кислота, сульфатна кислота

5) Вода, калій бромід

Задание # 78

Вопрос:

Для виявлення лактат-іону в молекулі кальцію лактату провізор-аналітик використав реакцію взаємодії з калій перманганатом в кислому середовищі. Що при цьому спостерігається?

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) Знебарвлення розчину калію перманганату, поява осаду

2) Запах ацетальдегіду і поява осаду

3) Утворення бурого осаду

4) Виділення бульбашок газу

5) Знебарвлення розчину калію перманганату і запах ацетальдегіду

Задание # 79

Вопрос:

Калію ацетат одержують нейтралізацією кислоти ацетатної:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) Ca(OH Тест: D:\Университет НМУ Богомольца\3 Курс\Тести\нова\ФХ_3_курс\Модуль_2\ПМК_2_укр.mtf 2 страница)2

2) K

3) KBr

4) NaHCO3

5) K2CO3

Задание # 80

Вопрос:

Для ідентифікації йонів Натрію у препараті натрію оксибутират провізор-аналітик використовує реакцію з таким реактивом:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) Метоксифенілацетатної кислоти

2) Аргентум нітратом в середовищі нітратної кислоти

3) Барій хлоридом в середовищі хлоридної кислоти

4) Спиртовим розчином гліоксальгідроксианілу

5) Натрій нітропрусидом в лужному середовищі

Задание # 81

Вопрос:

При кількісному визначення кальцію глюконату методом прямої комплексонометрії, згідно ДФУ, провізор-аналітик використовує індикатор:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) Фенолфталеїн

2) Кальконкарбонову кислоту

3) Феноловий синій

4) Метиловий оранжевий

5) Крохмаль

Задание # 82

Вопрос:

Який з фізико-хімічних методів аналізу лікарських засобів використовується за ДФУ для ідентифікації кальцію глюконату?

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) Абсорбційна спектрофотометрія в ІЧ-області

2) Йонообмінна хроматографія

3) Рефрактометрія

4) ТШХ

5) Рідинна хроматографія

Задание # 83

Вопрос:

Кальцію лактат одержують Тест: D:\Университет НМУ Богомольца\3 Курс\Тести\нова\ФХ_3_курс\Модуль_2\ПМК_2_укр.mtf 2 страница в промисловості за такою схемою: глюкоза → Х → кальцію лактат. Речовиною Х є:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) Формальдегід

2) Молочна кислота

3) Крохмаль

4) Етанол

5) Ацетальдегід

Задание # 84

Вопрос:

Ацетат-іон в субстанції калію ацетату провізор-аналітик аптеки ідентифікує за допомогою розчину:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) Калій перманганату

2) Реактиву Фелінга

3) Ферум (ІІІ) хлориду

4) Бромної води

5) Натрій цитрату

Задание # 85

Вопрос:

Вихідними речовинами для синтезу глутамінової кислоти є:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) Акрилонітрил та ацетиламіномалоновий ефір

2) Пентанол і амоніак

3) Етилацетат і амонію хлорид

4) Бутанол і форміат амонію

5) Аміналон і нашатирний спирт

Задание # 86

Вопрос:

При кількісному визначенні метіоніну методом ацидиметрії у неводному середовищі, згідно ДФУ, точку еквівалентності фіксують:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) За допомогою калій хромату

2) Потенціометрично

3) За допомогою фенолфталеїну

4) З використанням метилового оранжевого

5) За Тест: D:\Университет НМУ Богомольца\3 Курс\Тести\нова\ФХ_3_курс\Модуль_2\ПМК_2_укр.mtf 2 страница допомогою металоіндикаторі

Задание # 87

Вопрос:

Амінокислоти є структурними елементами:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) Фосфоліпідів

2) Гормонів

3) Жирів

4) Білків

5) Вуглеводів

Задание # 88

Вопрос:

Залишок ацетатної кислоти в молекулі ацетилцистеїну провізор-аналітик виявляє за допомогою реакції:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) “Срібного дзеркала”

2) Естерифікації після попереднього гідролізу

3) З фенілгідразином

4) Полімеризації

5) Утворення йодоформу

Задание # 89

Вопрос:

Хімік-лаборант аналізує глутамінову кислоту. Для ідентифікації препарату виконує кольорову реакцію з нінгідрином. Який аналітичний ефект даної реакції?

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) Червоний осад

2) Червоно-бурі пари

3) Білий осад

4) Жовте забарвлення

5) Синьо-фіолетове забарвлення

Задание # 90

Вопрос:

У медичній практиці глутамінова кислота використовується для лікування захворювань:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) Очей

2) Печінки

3) ЦНС

4) Нирок

5) Серця

Задание # 91

Вопрос:

Метіонін належить до амінокислот:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) Моноаміномонокарбонових Тест: D:\Университет НМУ Богомольца\3 Курс\Тести\нова\ФХ_3_курс\Модуль_2\ПМК_2_укр.mtf 2 страница, b-амінокислот

2) Диамінодикарбонових, a-амінокислот

3) Моноамінодикарбонових, b-амінокислот

4) Диаміномонокарбонових, a-амінокислот

5) Моноаміномонокарбонових, a-амінокислот

Задание # 92

Вопрос:

Кількісне визначення цистеїну проводять методами:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) Алкаліметрії, нітритометрії

2) Комплексонометрії, К’єльдаля

3) Серенсена, аргентометрії

4) Серенсена, К’єльдаля

5) Перманганатометрії, йодометрії

Задание # 93

Вопрос:

Амфотерні властивості цистеїну зумовлені наявністю в його молекулі груп:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) -COOH

2) -NH2

3) -SH

4) -COOH, -SH

5) -COOH, -NH2

Задание # 94

Вопрос:

Провізор-аналітик провів кількісне визначення водного розчину глутамінової кислоти методом алкаліметрії (пряме титрування). Який стандартний розчин він використав в ролі титранта?

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) HCl

2) AgNO3

3) NaOH

4) I2

5) NH4SCN

Задание # 95

Вопрос:

Для виявлення метилсульфідної групи в молекулі метіоніну провізор-аналітик використає реакцію з:

Выберите один из 5 вариантов Тест: D:\Университет НМУ Богомольца\3 Курс\Тести\нова\ФХ_3_курс\Модуль_2\ПМК_2_укр.mtf 2 страница ответа:

1) Na2[Fe(CN)5NO]

2) (CH3COO)2Pb

3) C2H5OH

4) AgNO3

5) HCl

Задание # 96

Вопрос:

Які реактиви може використати провізор-аналітик для ідентифікації глутамінової кислоти?

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) Резорцин, конц. H2SO4, розчин NH4OH

2) NaOH, NH4OH, HCl

3) CuSO4, CH3COOH, Zn

4) KSCN, (CH3COO)2Pb, HCl

5) Na2[Fe(CN)5NO], K[Sb(OH)6]

Задание # 97

Вопрос:

Вихідними речовинами для синтезу метіоніну є:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) Сірка і аміномасляна кислота

2) Метилтіометанол і малоновий ефір

3) Ацетиламіномалоновий ефір і b-метилтіоетанол

4) Метанол, амоніак, тіопропіонова кислота

5) Амінометилмалоновий ефір і a-метилтіоетанол

Задание # 98

Вопрос:

Провізор-аналітик аптеки проводить кількісне визначення цистеїну методом алкаліметрії за Серенсеном (формольне титрування). Для утворення N-метиленпохідного до розчину додають Тест: D:\Университет НМУ Богомольца\3 Курс\Тести\нова\ФХ_3_курс\Модуль_2\ПМК_2_укр.mtf 2 страница:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) Розчин кислоти хлоридної

2) Розчин натрій гідроксиду

3) Хлороформ

4) Формалін, нейтралізований за фенолфталеїном

5) Фенолфталеїн

Задание # 99

Вопрос:

Для кількісного визначення цистеїну методом формольного титрування провізор-аналітик Державної Інспекції з контролю якості лікарських засобів використав індикатор:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) Метиловий червоний

2) Фенолфталеїн

3) Бромтимоловий синій

4) Кристалічний фіолетовий

5) Крохмаль

Задание # 100

Вопрос:

Специфічною реакцією ідентифікації глутамінової кислоти є сплавлення з резорцином в присутності конц. H2SO4 і наступним додаванням H2O та розчину NH4OH. Який аналітичний ефект даної реакції?

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) Блакитне забарвлення розчину

2) Сплав фіолетового кольору

3) Червоно-фіолетове забарвлення із зеленою флуоресценцією

4) Блискучий білий осад

5) Виділення парів амоніаку

Задание # 101

Вопрос:

При нагріванні γ-амінокислот утворюються:

Выберите один из Тест: D:\Университет НМУ Богомольца\3 Курс\Тести\нова\ФХ_3_курс\Модуль_2\ПМК_2_укр.mtf 2 страница 5 вариантов ответа:

1) Лактами

2) Ненасичені кислоти

3) 2,5-дикетопіперазини

4) Естери

5) Спирти

Задание # 102

Вопрос:

Кількісний вміст метіоніну визначають методом ацидиметрії, неводне титрування (згідно ДФУ), використовуючи титрований розчин:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) HClO4

2) HCl

3) NaOH

4) I2

5) Na2S2O3

Задание # 103

Вопрос:

Для ідентифікації метіоніну провізор-аналітик може використати такий реагент:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) Реактив Несслера

2) Реактив Толленса

3) K[Sb(OH)6]

4) Na2[Fe(CN)5NO]

5) NaNO2

Задание # 104

Вопрос:

Метіонін застосовується в медицині як засіб:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) Гепатопротекторний

2) Муколітичний

3) Снодійний

4) Протипухлинний

5) Антиангінальний

Задание # 105

Вопрос:

Ефір для наркозу належить до такого класу органічних сполук:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) Альдегіди

2) Вуглеводи

3) Спирти

4) Естери

5) Етери

Задание # 106

Вопрос:

Ефір виявляє наркотичну дію і його широко застосовують у фармацевтичному аналізі як розчинник Тест: D:\Университет НМУ Богомольца\3 Курс\Тести\нова\ФХ_3_курс\Модуль_2\ПМК_2_укр.mtf 2 страница. Субстанцію ефіру для наркозу одержують взаємодією:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) Етилового спирту з концентрованою хлоридною кислотою

2) Метилового спирту з концентрованим натрій гідроксидом

3) Етилового спирту з концентрованою сульфатною кислотою

4) Етилового спирту з водою

5) Метилового спирту з розчином натрій гідроксиду

Задание # 107

Вопрос:

За описом, наведеним у ДФУ (доповн. 1), ефір для наркозу - це:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) Прозора жовта рідина, летка, дуже рухлива

2) Безбарвний газ, вибухонебезпечний

3) Прозора, безбарвна рідина, летка, дуже рухлива, дуже вибухонебезпечна

4) Прозора безбарвна рідина із різким своєрідним запахом

5) Безбарвний газ із різким неприємним запахом

Задание # 108

Вопрос:

Дуже шкідливими і вибухонебезпечними недопустимими домішками у субстанції ефіру для наркозу є:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) Хлориди

2) Важкі метали

3) Пероксиди

4) Солі амонію

5) Сульфати

Задание # 109

Вопрос Тест: D:\Университет НМУ Богомольца\3 Курс\Тести\нова\ФХ_3_курс\Модуль_2\ПМК_2_укр.mtf 2 страница:

Одними з недопустимих домішок у субстанції ефіру для наркозу є ацетон та альдегіди, які виявляють за допомогою реактиву:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) Марме

2) Маркі

3) Драгендорфа

4) Фішера

5) Несcлера

Задание # 110

Вопрос:

Згідно з вимогами ДФУ( доповн. 1), для кількісного визначення ефіру для наркозу використовують метод:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) Кількісного визначення не проводять

2) Ацидиметрія

3) Алкаліметрія

4) Гравіметрія

5) Йодометрія

Задание # 111

Вопрос:

Ефір застосовують у медичній практиці та фармацевтичному аналізі як:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) Засіб для неінгаляційного наркозу, індикатор

2) Засіб для інгаляційного наркозу, розчинник

3) Збуджуючий засіб, реагент

4) Відхаркувальний засіб, розчинник

5) Знеболювальний засіб, титрант

Задание # 112

Вопрос:

Фармацевтична фірма реалізує лікарський препарат дифенгідраміну гідрохлорид. Його хімічна назва така:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) b-Діетиламіноетилового естеру n-амінобензоатної кислоти гідрохлори

2) b- Діетиламіноетилового Тест: D:\Университет НМУ Богомольца\3 Курс\Тести\нова\ФХ_3_курс\Модуль_2\ПМК_2_укр.mtf 2 страница естеру 1,1-дифенілпропіонатної кислоти гідрохлорид

3) b-Диметиламіноетилового естеру бензгідролу гідрохлорид

4) 2-(Дифенілметокси)-N,N-диметилетанаміну гідрохлорид

5) Етилового естеру n-амінобензоатної кислоти гідрохлорид

Задание # 113

Вопрос:

Хімічна назва - 2-(дифенілметокси)-N,N-диметилетанаміну гідрохлорид - відповідає такому лікарському засобу:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) Прокаїну гідрохлориду

2) Дифенгідраміну гідрохлориду

3) Хлоралгідрату

4) Бендазолу гідрохлориду

5) Тетракаїну гідрохлориду

Задание # 114

Вопрос:

Державна Фармакопея України допускає таку назву (N) дифенгідраміну гідрохлориду:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) Димедрол

2) Новокаїн

3) Антипірин

4) Дибазол

5) Дикаїн

Задание # 115

Вопрос:

Дифенгідраміну гідрохлорид належить до такого класу органічних сполук:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) Спирти

2) Кетони

3) Альдегіди

4) Естери

5) Етери

Задание # 116

Вопрос:

При синтезі дифенгідраміну гідрохлориду використовують стадію конденсації бензгідролу з:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) Цинком у лужному середовищі

2) α-Диметиламіноетилхлориду гідрохлоридом

3) β-Диметиламіноетилхлориду гідрохлоридом

4) β-Діетиламіноетанолом

5) β-Діетиламіноетилхлориду гідрохлоридом

Задание # 117

Вопрос:

Згідно з вимогами ДФУ (доповн. 2), для Тест: D:\Университет НМУ Богомольца\3 Курс\Тести\нова\ФХ_3_курс\Модуль_2\ПМК_2_укр.mtf 2 страница ідентифікації дифенгідраміну гідрохлориду провізор-аналітик має використати такі фізико-хімічні методи аналізу:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) Абсорбційна спектрофотометрія в УФ- та видимій області, абсорбційна спектрофотометрія в ІЧ-області

2) УФ-спектроскопія, полярографія

3) Потенціометрія, УФ-спектроскопія

4) Поляриметрія, рефрактометрія

5) УФ-спектроскопія, кондуктометрія

Задание # 118

Вопрос:

Згідно з вимогами ДФУ (доповн. 2), для ідентифікації дифенгідраміну гідрохлориду (ідентифікація А) провізор-аналітик має виміряти таку фізичну константу:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) Відносну густину

2) Показник заломлення

3) Температуру плавлення

4) Питоме оптичне обертання

5) Потенціал відновлення

Задание # 119

Вопрос:

Згідно з вимогами ДФУ (доповн. 2), для ідентифікації дифенгідраміну гідрохлориду провізор-аналітик має виконати реакції на хлориди. Які реактиви використовує фахівець для виявлення хлорид-іонів, відповідно до вимог ДФУ?

Выберите Тест: D:\Университет НМУ Богомольца\3 Курс\Тести\нова\ФХ_3_курс\Модуль_2\ПМК_2_укр.mtf 2 страница один из 5 вариантов ответа:

1) Н2О2, NH4OH

2) BaSO4, HNO3, NH4OH

3) BaCl2, HCl

4) KNO3, NH4OH

5) AgNO3, HNO3, NH4OH

Задание # 120

Вопрос:

Супровідні домішки у субстанції дифенгідраміну гідрохлориду, згідно з вимогами ДФУ (доповн. 2), визначають методом:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) Алкаліметрії

2) Тонкошарової хроматографії

3) Газової хроматографії

4) Поляриметрії

5) Рідинної хроматографії

Задание # 121

Вопрос:

Відповідно до вимог ДФУ (доповн. 2), для кількісного визначення дифенгідраміну гідрохлориду провізор-аналітик використовує метод алкаліметрії спиртового розчину субстанції з потенціометричною фіксацією точки еквівалентності. Який стандартний розчин має використати фахівець у цьому титруванні?

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) Калій бромат

2) Кислота хлоридна

3) Кислота перхлоратна

4) Натрій гідроксид

5) Натрій тіосульфат

Задание # 122

Вопрос:

Відповідно до вимог ДФУ (доповн. 2), для кількісного визначення дифенгідраміну гідрохлориду провізор-аналітик використовує метод алкаліметрії спиртового Тест: D:\Университет НМУ Богомольца\3 Курс\Тести\нова\ФХ_3_курс\Модуль_2\ПМК_2_укр.mtf 2 страница розчину субстанції з потенціометричною фіксацією точки еквівалентності. Який прилад має використати фахівець у цьому аналізі?

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) Потенціометр

2) Полярограф

3) Поляриметр

4) Рефрактометр

5) Спектрофотометр

Задание # 123

Вопрос:

Дифенгідраміну гідрохлорид, згідно з вимогами ДФУ (доповн. 2), кількісно визначають методом алкаліметрії у водно-спиртовому середовищі. За якою функціональноюй групою відбувається нейтралізація?

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) За зв’язаною хлоридною кислотою

2) По третинній аміногрупі

3) По етерному угрупованню

4) По бензеновому циклі

5) По фенільному радикалу

Задание # 124

Вопрос:

Одним з можливих методів кількісного визначення дифенгідраміну гідрохлориду є ацидиметрія у неводному середовищі. Який стандартний розчин має використати провізор-аналітик у ролі титранту?

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) Натрій гідроксид

2) Кислоту хлоридну

3) Кислоту перхлоратну

4) Натрій гідроксид в Тест: D:\Университет НМУ Богомольца\3 Курс\Тести\нова\ФХ_3_курс\Модуль_2\ПМК_2_укр.mtf 2 страница суміші метанолу і бензену

5) Натрій гідроксид в етанолі

Задание # 125

Вопрос:

Одним із можливих методів кількісного визначення дифенгідраміну гідрохлориду є ацидиметрія у неводному середовищі. При цьому наважку субстанції розчиняють у льодяній ацетатній кислоті і додають розчин меркурій(ІІ) ацетату з метою:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) Посилення гідролізу препарату

2) Прискорення хімічної взаємодії

3) Забезпечення необоротності реакції

4) Кращої фіксації точки еквівалентності

5) Зв’язування хлорид-іонів у малодисоційовану сполуку

Задание # 126

Вопрос:

Для кількісного визначення дифенгідраміну гідрохлориду використовують метод ацидиметрії у неводному середовищі. При цьому субстанцію розчиняють у розчиннику (1) і використовують як титрант розчин (2):

Дата добавления: 2015-11-04; просмотров: 5 | Нарушение авторских прав


documentaotrkyr.html
documentaotrsiz.html
documentaotrzth.html
documentaotshdp.html
documentaotsonx.html
Документ Тест: D:\Университет НМУ Богомольца\3 Курс\Тести\нова\ФХ_3_курс\Модуль_2\ПМК_2_укр.mtf 2 страница